Tập trung phát triển dữ liệu trong công cuộc chuyển đổi số

Ngày tạo: 03/10/2023 08:31:30 | Lượt xem: 1052
Dữ liệu đang trở thành tài nguyên quý báu trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Sự quan tâm và phát triển dữ liệu là yếu tố quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ công trực tuyến, tạo sự chia sẻ thông tin hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước, và mở cửa dữ liệu theo quy định pháp luật để thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

 Theo Đề án chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, mục tiêu cụ thể phát triển dữ liệu gồm: Xây dựng kho dừ liệu dùng chung và Xây dựng cống dữ liệu mở của tỉnh.

Đối với xây dựng kho dừ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, thực hiện tích hợp cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu về thuế, cơ sở dừ liệu về xuất nhập khấu, hình thành một cơ sở dừ liệu về doanh nghiệp thống nhất của tỉnh, phục vụ cho nhu câu khai thác, sử dụng của các cơ quan nhà nước tỉnh có thẩm quyền; Cơ sở dữ liệu về người dân được hình thành trên cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư (bao gồm nhân khẩu thường trú và nhân khâu tạm trú), cơ sở dữ liệu hộ tịch và Kho dừ liệu điện tử cá nhân trên Công dịch vụ công quốc gia, đây là các nguồn cung cấp các thông tin cơ bản của người dân. Trên cơ sở đó sẻ phát triển mở rộng tích hợp các dữ liệu liên quan đên người dân như y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội…Đối với cơ sở dữ liệu nền địa chính, rà soát, hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, xây dựng cơ sở dừ liệu nền địa hình, hình thành một bản đồ số nền dùng chung thống nhất của tỉnh. Sau đó, sẽ thực hiện bô sung các lớp dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý đô thị như giao thông, quy hoạch, xây dựng, điện, nước. Cơ sở dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, rà soát, phân loại, số hóa kết quả hồ sơ thủ tục hành chính còn hiệu lực của các cơ quan hành chính nhà nước trên phạm vi toàn tỉnh, hình thành cơ sở dữ liệu sống, sạch, có thể tái sử dụng trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Đối với xây dựng cống dữ liệu mở của tỉnh, kho dữ liệu dùng chung cũng là nguồn cung cấp dữ liệu làm cơ sở phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho tỉnh. Mở dữ liệu cho doanh nghiệp tham gia sáng tạo thêm các dịch vụ mới cho người dân. Đây là kênh thông tin, chia sẻ tài nguyên dữ liệu cho người dân và doanh nghiệp sử dụng, giúp doanh nghiệp và người dân chủ động tìm kiếm, sử dụng, cập nhật dữ liệu và thông tin để phục vụ cho cuộc sống, công việc kinh doanh và đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng sống, và khuyến khích người dân tích cực tham gia giám sát, quản lý các mặt hoạt động của chính quyền, xã hội. Đồng thời, doanh nghiệp có thế tham gia sử dụng dữ liệu mở để tạo ra sản phâm giá trị mới đóng góp cho hệ sinh thái ứng dụng của tỉnh, góp phần thúc đây phát triên nền kinh tế tri thức, xây dựng và phát triên hệ sinh thái khởi nghiệp.

Thực hiện Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh, đến nay Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Xây dựng kho cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự kiến tổ chức triển khai kho cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh trong quý IV/2023. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đã và đang lập dự án, đề cương thuyết minh kỹ thuật và dự toán để triển khai các CSDL về quản lý cấp phép đầu tư, CSDL về cải cách hành chính, CSDL về lễ hội và du lịch tại Quảng Trị; CSDL về di sản văn hóa Quảng Trị; CSDL về giao thông vận tải; các CSDL về nông nghiệp và phát triển nông thôn; các CSDL về tài nguyên và môi trường.

Đến nay, nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành của tỉnh đã được triển khai tích hợp với CSDL của các bộ, ngành Trung ương như CSDL y tế; CSDL giáo dục; CSDL về cán bộ, công chức, viên chức; các CSDL về lao động, thương binh và xã hội; CSDL đất đai; CSDL về giá… Các CSDL này đến nay cũng đã tích hợp, kết nối liên thông với Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) tỉnh.

THANH HẰNG
Tin khác