Bộ Thông tin và Truyền thông: Phát hành bộ tem bưu chính “Năm Dữ liệu số quốc gia”

Ngày tạo: 12/10/2023 14:14:37 | Lượt xem: 499
Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành chương trình Chiến lược về chuyển đổi số quốc gia, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nhận thức về chuyển đổi số song hành cùng các quốc gia tiên tiến trên thế giới.

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành chương trình Chiến lược về chuyển đổi số quốc gia, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nhận thức về chuyển đổi số song hành cùng các quốc gia tiên tiến trên thế giới.

Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định lấy ngày 10/10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia, qua đó nhằm tuyên truyền đến toàn dân về tầm quan trọng và lợi ích mang lại của quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của từng cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số.

Năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số xác định là “Năm Dữ liệu số quốc gia” với chủ đề “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”, cùng các nhiệm vụ trọng tâm là số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; bảo vệ dữ liệu cá nhân; khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 năm nay có chủ đề gắn với Năm dữ liệu số quốc gia, đó là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Nhằm thúc đẩy các hoạt động quản trị và khai thác dữ liệu trên môi trường số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem “Năm Dữ liệu số quốc gia”. Bộ tem do họa sĩ Lê Khánh Vương (Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế, gồm 1 mẫu tem vuông khuôn khổ 37 x 37 mm, có giá 4.000 đồng.

Bộ tem được thiết kế lấy ý tưởng tập trung vào nội dung phát triển cơ sở dữ liệu dựa trên nền tảng số đảm bảo sự thống nhất. Họa sĩ đã sử dụng gam màu vàng cam làm chủ đạo, với ý nghĩa mang đến cảm giác của sự tin tưởng, uy tín và bảo mật. Số 0 và 1 (ngôn ngữ nhị phân) được thiết kế kết hợp mũi tên theo hướng đi lên thể hiện sự phát triển tăng trưởng nhờ công nghệ số. Trên mẫu tem, hình ảnh 6 đường cong chuyển động bao quanh quả cầu số tượng trưng cho 6 châu lục trên thế giới hội nhập và phát triển trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; biểu đồ gắn kết chữ Việt Nam với logo chuyển đổi số mang ý nghĩa Việt Nam vững bước trên con đường chuyển đổi số.

Bộ tem bưu chính “Năm Dữ liệu số quốc gia” được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 10/10/2023 - 30/6/2025.

                                                                  

LỆ THỦY
Tin khác