Truyền thanh thông minh - Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số

Với sự phát triển của công nghệ thông tin và viễn thông, các địa phương trong tỉnh Quảng Trị đã dần chuyển đổi từ hệ thống truyền thanh cũ sang hệ thống truyền thanh thông minh, đây là giải pháp chuyển đổi số cho truyền thanh cơ sở. Từ đó, góp phần đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân, đồng thời tăng cường ...

Ngành y tế triển khai Đề án 06, chăm sóc tốt hơn sức khỏe nhân dân

Thời gian qua, việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ trong ngành y tế bước đầu mang lại những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả và tiện ích trong việc cung cấp dịch vụ y tế phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Đẩy mạnh sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước thúc đẩy chuyển đổi số

Mạng truyền số liệu chuyên dùng (SLCD) trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước được xây dựng dựa trên các chủ trương, định hướng của Trung ương, Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đó là Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ...

Chính phủ ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia

Ngày 30/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 175/NQ-CP về phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia. Theo Đề án, Trung tâm dữ liệu quốc gia là nơi tập hợp các thông tin, dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và trở thành một trung tâm tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ và điều phối thông tin, phân tí...

Ra mắt nền tảng “Mạng nhà nông - Hành trình nông dân số”

Ngày 21/10/2023, tại thành phố Cần Thơ, Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) phối hợp Báo Nông nghiệp Việt Nam và Công ty cổ phần Thế giới công nghệ phần mềm (Worldsoft) ra mắt nền tảng “Mạng nhà nông - Hành trình nông dân số”.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số ngành in Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 13/10/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1983/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành In Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bộ TT&TT công bố bản đồ công nghệ cho 8 lĩnh vực

Bộ TT&TT là Bộ, ngành đầu tiên nghiên cứu và công bố 08 bản đồ công nghệ cho tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ.

Triển khai các giải pháp đột phá phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực

Ngày 09/10/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 5113/BTTTT-KTS&XHS về triển khai các giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị 19 bộ, ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và x...

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị đoạt giải thưởng chuyển đổi số xuất sắc trong toàn quốc

Với “Giải pháp Ngân hàng số di sản văn hóa Quảng Trị hỗ trợ du lịch thông minh”, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị vừa được vinh danh là 1 trong 7 đơn vị, giải pháp ở hạng mục 3: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc tại lễ trao giải Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards 2023 vừa diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông: Giới thiệu bộ sách về chuyển đổi số

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, đó là cơ hội bứt phá cho Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng vượt lên trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chuyển đổi số tạo nên đột phá to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi tổng thể và toàn diện con người về cách sống, cách làm việc v...

Cẩm nang chuyển đổi số

Cẩm nang chuyển đổi số

Hàng trăm câu hỏi chuyển đổi số thành công cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước

Trích dẫn từ nguồn: Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông

Ứng dụng chuyển đổi số

Một số ứng dụng chuyển đổi số

IOC Quảng Trị
Quang Trị Trade
DVC trực tuyến
Cứu trợ thiện nguyện Quảng Trị