Thư viện VIDEO

Ký kết thoả thuận hợp tác chuyển đổi số giữa tỉnh Quảng Trị và Công ty cổ phần FPT
Quảng Trị: Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số”
Chuyển đổi số - Xu hướng tất yếu trong thời đại 4.0
Bưu điện Quảng trị với chuyển đổi số
Chương trình chuyển đổi số “ Chợ công nghệ - Chợ 4.0” | Truyền Hình Quảng Trị
Sự khác biệt giữa Số hoá và Chuyển đổi số ?
Phóng sự: Chuyển đổi số ở Công ty Thủy điện Quảng Trị