Diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2024

Sáng ngày 10/4/2024, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) tổ chức khai mạc Diễn tập thực chiến. Tham dự buổi diễn tập có các đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Bùi Thanh Hà, Phụ trách ...

Truyền thanh thông minh - Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số

Với sự phát triển của công nghệ thông tin và viễn thông, các địa phương trong tỉnh Quảng Trị đã dần chuyển đổi từ hệ thống truyền thanh cũ sang hệ thống truyền thanh thông minh, đây là giải pháp chuyển đổi số cho truyền thanh cơ sở. Từ đó, góp phần đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân, đồng thời tăng cường ...

Ngành y tế triển khai Đề án 06, chăm sóc tốt hơn sức khỏe nhân dân

Thời gian qua, việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ trong ngành y tế bước đầu mang lại những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả và tiện ích trong việc cung cấp dịch vụ y tế phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Đẩy mạnh sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước thúc đẩy chuyển đổi số

Mạng truyền số liệu chuyên dùng (SLCD) trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước được xây dựng dựa trên các chủ trương, định hướng của Trung ương, Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đó là Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ...

Chính phủ ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia

Ngày 30/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 175/NQ-CP về phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia. Theo Đề án, Trung tâm dữ liệu quốc gia là nơi tập hợp các thông tin, dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và trở thành một trung tâm tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ và điều phối thông tin, phân tí...

Ra mắt nền tảng “Mạng nhà nông - Hành trình nông dân số”

Ngày 21/10/2023, tại thành phố Cần Thơ, Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) phối hợp Báo Nông nghiệp Việt Nam và Công ty cổ phần Thế giới công nghệ phần mềm (Worldsoft) ra mắt nền tảng “Mạng nhà nông - Hành trình nông dân số”.

Cẩm nang chuyển đổi số

Cẩm nang chuyển đổi số

Hàng trăm câu hỏi chuyển đổi số thành công cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước

Trích dẫn từ nguồn: Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông

Ứng dụng chuyển đổi số

Một số ứng dụng chuyển đổi số

IOC Quảng Trị
Quang Trị Trade
DVC trực tuyến
Cứu trợ thiện nguyện Quảng Trị