Triển khai các giải pháp đột phá phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực

Ngày tạo: 16/10/2023 15:20:11 | Lượt xem: 574
Ngày 09/10/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 5113/BTTTT-KTS&XHS về triển khai các giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị 19 bộ, ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai đồng bộ ở các lĩnh vực và tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sau:

 

Về thúc đẩy các nền tảng số dùng chung: Các bộ, ngành, địa phương dựa trên thế mạnh và lợi thế cạnh tranh của địa phương mình lựa chọn thúc đẩy 10 nhóm nền tảng số dùng chung gồm: Nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch; Nền tảng du lịch Việt Nam; Nền tảng sàn giao dịch nông sản; Nền tảng dữ liệu số nông nghiệp; Nền tảng cảng biển số; Nền tảng cửa khẩu số; Nền tảng quản trị và kinh doanh vận tải; Nền tảng giao hàng chặng cuối (last miles); Nền tảng bản đồ số; Nền tảng chuyển đổi số xưởng may. Qua đó, tập trung thúc đẩy, phát triển 5 ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo; Du lịch; Nông nghiệp; Logistics và Dệt may.

Về chuyển đổi số doanh nghiệp: Yêu cầu các địa phương sử dụng bộ công cụ đánh giá mức độ trưởng thành về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp xây dựng và ban hành đảm bảo đến hết năm 2023 trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận, dùng thử các nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp, trên 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa thường xuyên sử dụng các nền tảng chuyển đổi số.

Về việc nhân rộng kinh nghiệm phát triển kinh tế số: Đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tìm kiếm, giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất về các mô hình chuyển đổi số ngành, lĩnh vực, các hoạt động kinh tế để tiếp tục lan toả đến các địa phương khác.

Về việc phổ cập điện thoại thông minh: Các doanh nghiệp viễn thông di động triển khai biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn các máy điện thoại 2G Only, 3G Only không tuân thủ quy định pháp luật kết nối vào mạng viễn thông công cộng; xây dựng phương án chuyển đổi thuê bao sử dụng thiết bị đầu cuối công nghệ cũ đảm bảo phù hợp với Thông báo số 3095/BTTTT-CTS ngày 31/7/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 Phát triển kinh tế số là một trong ba trụ cột của chuyển đổi số, là công cụ giúp bình ổn và tăng trưởng nhanh và bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, phấn đấu để đạt mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 20% vào năm 2025 như Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đề ra.

                                                                          NHƯ TÚ

Tin khác